139297730_850643198843202_3682714735564186407_n

Oppstart av gruppetimar


Har du sakna gruppetimar? Då kan me opplyse om at me ENDELEG får starta opp igjen!

-I morgon (laurdag) kan du bli med Sanna på spinning intervall kl 10:00. Det vert servert smoothie etter timen! Ein perfekt start på laurdagen!

-Sundag køyrer Kristine Tabata i sal 2 kl 18:00.

-Frå måndag av er me tilbake med normal saltimeplan (kjem snart).

Me får starta opp igjen, men med nokon restriksjonar:

-Maks antall personar per gruppetime er 20 stk.

-Ein lyt halda ein meter avstand på timane (to meter ved høgintensiv trening).