161453375_340641034034319_7200514625288691325_n

Oppheving av nasjonale tiltak

Dei nasjonale tiltaka som vart innført 25.03 (sjå tidligare informasjon) vart oppheva 16.04:

Det er no tillete for personer som ikkje har bustadadresse på Voss å trena hjå Mosjonsgutane, og me går igjen over til regelen om 1 meter avstand på senteret.


Me oppmodar likevel til å følgje anbefalingene som tilseier å ikkje gjennomføre unødvendig reise, så om du kan trene på treningssenteret i din kommune, vil me anbefale dette.