0Zg6MYRg

OPE HUS 23.08-05.09

Frå 23.08 til 05.09 ynskjer me å invitere til ope hus. For dei som ikkje har delteke på ope hus tidlegare, er det i denne perioden gratis å trene hjå oss. Frå desse to vkene vil me markere at haustsesongen er i gong, med ein rekke saltimar, aktivitetar og konkurransar som du kan delta på. Meir info om ulike aktivitetar vil kome på vårt arrangement på facebook!  gjerne inviter dine venner til arrangementet ! Kjem du?