Photo_Jon_Hunnålvatn_Tøn-05273

Mosjonsgutane stengt til 22.02

MOSJONSGUTANE MÅ HALDE STENGT TIL 22.02.

I dag kom beskjeden om at regjeringa lengar tiltaka for Voss herad, og difor må Mosjonsgutane fortsatt halde stengt – tiltaka vil gjelde til 22.02. Me vil komme med oppdatert informasjon om det blir nokre endringar, her eller på vår heimeside. Me fortsetter å kryssar fingrane for at nedstenginga ikkje vert langvarig!