Photo_Jon_Hunnålvatn_Tøn--11

Kompensasjonsdagar -Covid 19

Me har fått mange spørsmål knytt til kompensasjonsdagar etter at senteret var stengt under Covid-19. Du har framleis moglegheit til å få kompensasjonsdagar etter COVID-19 (30 dagar). Dagane kan leggast på ditt eksisterande medlemskap eller leggast på ved kjøp av nytt årskort.

Kompensasjonsmoglegheita går ut 31.12.2020.