Regler

Rent senter

Mosjonsgutane har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi me ynskjer eit reint, sunt og helsefremjande treningsmiljø. Me tolererer difor ikkje bruk av dopingmidler.

Medlemsvilkår Rent Senter

Som medlem av Mosjonsgutane tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Mosjonsgutane rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no

Gjennom økt kunnskap om helsekonsekvenser ved dopingbruk, farer ved bruk av kosttilskudd og kjennskap til lover og regler, er målet å hindre at medlemmer blir rekruttert inn i et bruk av doping for å oppnå raske resultater. Det anbefales av sentret at medlem gjerne skal gjennomføre e-læringen. e-læringen finner du her: www.rentsenter.no

Alle ansatte hos senteret holder på å ta e-læringsprogrammet for å få grunnleggende antidopingkunnskaper. Vi oppfordrer også våre medlemmer til å gjøre det samme for å øke bevisstheten rundt dette tema. Senterkoden for e-læringsprogrammet er EV52D for medlemmer. Besøk www.rentsenter.no for logg in.

Mosjonsgutane i samarbeid med Antidoping Norge. For meir informasjon www.antidoping.no