Regler

Gruppetrening

No Show / Ikkje oppmøte på gruppetrening

Om du melder deg på ein gruppetime er det ditt ansvar å melde deg av igjen, dersom du ikkje har mogelegheit til å kome likevel. Det er viktig at du melder deg av timen i god tid (seinast 2 timer før), både for å gjera plass til andre medlemmar, men også fordi instruktøren legg opp timen etter antall påmeldte.

Me innfører difor ein regel at ved to eller fleire «no show»/ikkje oppmøte i løpet av ein månad, vil du miste mogelegheita til å melde deg på gruppetimar to veker fram i tid. Hugs at om oppmøte skal bli registrert til timen, er du nødt til å dra kortet ved tilkomst på treningssenteret. Tilkomst må vera registrert minst 5 minuttar før timen startar. Drop-in medlemmar må melde frå om tilkomst ved resepsjonen.

Rent senter

Mosjonsgutane har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi me ynskjer eit reint, sunt og helsefremjande treningsmiljø. Me tolererer difor ikkje bruk av dopingmidler.

Medlemsvilkår Rent Senter

Som medlem av Mosjonsgutane tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Mosjonsgutane rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no

Gjennom økt kunnskap om helsekonsekvenser ved dopingbruk, farer ved bruk av kosttilskudd og kjennskap til lover og regler, er målet å hindre at medlemmer blir rekruttert inn i et bruk av doping for å oppnå raske resultater. Det anbefales av sentret at medlem gjerne skal gjennomføre e-læringen. e-læringen finner du her: www.rentsenter.no

Alle ansatte hos senteret holder på å ta e-læringsprogrammet for å få grunnleggende antidopingkunnskaper. Vi oppfordrer også våre medlemmer til å gjøre det samme for å øke bevisstheten rundt dette tema. Senterkoden for e-læringsprogrammet er EV52D for medlemmer. Besøk www.rentsenter.no for logg in.

Mosjonsgutane i samarbeid med Antidoping Norge. For meir informasjon www.antidoping.no