Opningstider

Me veit at dei fleste trenar om morgonen eller ettermiddag, likevel passar ikkje dette for alle. Difor held me ope heile døgnet gjennom året for våre medlemmar. Sjå reglar nedanfor.

Bemanna opningstider

MÅNDAG
08:45-12:00 / 14:30-21:00
TYSDAG
08:45-12:00 / 14:30-21:00
ONSDAG
08:45-12:00 / 14:30-21:00
TORSDAG
08:45-12:00 / 14:30-21:00
FREDAG
08:45-12:00 / 14:30-20:00
LAURDAG
11:00-15:00
SUNDAG
15:00-20:00

24 timar i døgeret, 7 dagar i veka *

* Ved bruk av elektronisk tilgangskort

Reglar i ubemanna opningstider

For at me skal få dette til, må medlemmane våre respektere og halde seg til reglar i ubemanna opningstider. Området vårt er overvaka og Voss Vaktservice har jamlege kontrollrundar. Dersom ein ikkje tar omsyn til reglane, kan kortet bli inndratt. Ver vennleg å følg desse retningslinjene:

  1. Medlemskortet er personleg og kan difor ikkje lånast vekk til andre.
  2. Ein kan heller ikkje låse andre inn på sitt kort.
  3. Medlemskortet må registrerast i boksen utanfor døra i 3.etasje. Det er viktig at alle som skal trene registrerer kortet sitt, på grunn av sikkerheitsmessige årsaker. Då har me kontroll på kven som er i lokala.
  4. Under resepsjonens opningstider – Medlemskortet må registrerast i resepsjonen.
  5. Det er ikkje tillatt å nytte nokon form for rusmiddel på treningssenteret.