Sirkeltrening (Marit)

Med Marit Norheim Olde – Sal 2 og Slakteriet

Sirkeltrening er ein time der du får variert trening for heile kroppen. Timen førekjem i «Slakteriet» i oddetallsveker og i «sal 2» i partallsveker, som skaper god variasjon også mellom timane. Ved å variere mellom disse salane får ein stor variasjon i øvingane på timane, sidan ein har ulikt utstyr tilgjengeleg. Øvingane er funksjonelle, styrkjer heile kroppen og fokuserer i stor grad på stabilitet.