Senior puls

Med Terese Kvamme – Sal 2

Seniorgjengen på Mosjonsgutane er ei flott, positiv og sosial treningsgruppe. Gode treningsvanar er viktig for å oppretthalde ei god helsa og ein god kroppsfunksjon.

Seniortimen tysdagar skal bidra til meistring, fellesskap og helsegevinstane av fysisk aktivitet. Treningstimen inneheld koordinasjon og styrke, samt fokus på uthald og rørsle.

Fyrste del av timen består av oppvarming: Me har fokus på uthald og koordinasjon gjennom enkle rytmiske grunntrinn. Del to av timen er ei sirkeløkt med fokus på styrke, fordelt på 10 stasjoner. Dette er funksjonell styrketrening for sentrale muskelgrupper som passar både for nybyrjarar og dei som har trent over ein lenger periode. Me har fokus på riktig arbeidsteknikk, samt individuell tilpassing og rettleiing. Avslutningsvis har me mobilitetstrening.

Velkomen, seniorar!