Senior lågterskel

Med Siren Bryn – Spinningsal og sal 2

Senior lågterskel startar med 20 minutt spinning der du får ein grundig og god oppvarming, etterfylgt av styrketrening for heile kroppen i 40 minuttar. Her er det ingen hopp og spreitt, men fokus på varierte og gode øvingar for heile kroppen. Timen tilpassast etter nivå, og vil difor passe for alle.