Kettlebell 45

Med Kristine Alice Brendmo

Under timen tek ein i bruk kettlebell som utstyr. Timen er lagt opp med ein hovuddel delt inn i 3-4 deler, med 3-4 øvingar i kvar del. Her kjører ein mellom 6-7 minuttar med AMRAP (as many rounds as possible) for kver del. Ein skal altså forsøke å få til så mange rundar av øvingane som mogleg på 6-7 minuttar.

Timen kan passe dei fleste, då ein kan justere tyngden på kettlebell, og ein kjører alltid rundane i sitt eige tempo. Det er ein fordel å ha kjennskap til bruk av kettlebell, men ikkje eit krav. Ein kan og spørje instruktøren om alternative øvingar, dersom noken av øvingane blir for avanserte.