Kettlebell / Kettlebell Tabata 45

Med Kristine Alice Brendmo

Kettlebell 45

Under timen tek ein i bruk kettlebell som utstyr. Timen er lagt opp med ein hovuddel delt inn i 3-4 deler, med 3-4 øvingar i kvar del. Her kjører ein mellom 6-7 minuttar med AMRAP (as many rounds as possible) for kver del. Ein skal altså forsøke å få til så mange rundar av øvingane som mogleg på 6-7 minuttar.

Kettlebell tabata

Her er det 8 kettlebelløvelser på programmet. Vi jobber 20 sekunder på hver øvelse og har 10 sekunder pause i mellom hver øvelse. Vi gjennomfører totalt 8 runder av alle øvelsene. En time med høy intensitet, hvor du får utfordret både utholdenhet og styrke.

Timane kan passe dei fleste, då ein kan justere tyngden på kettlebell, og ein kjører alltid rundane i sitt eige tempo. Det er ein fordel å ha kjennskap til bruk av kettlebell, men ikkje eit krav. Ein kan og spørje instruktøren om alternative øvingar, dersom noken av øvingane blir for avanserte.