Funksjonell mobilitet

Med Marit Norheim Olde – Sal 2

Å ha god mobilitet er viktig for å ha ein godt fungerande kropp, og unngå skader. I denne timen vert det øvingar som fremjar bevegelse i område i kroppen som ofte er stive. Denne timen finn du på saltimeplanen rett etter sirkeltrening med Marit, då disse to timane er fine å kombinere. Du kan sjølvsagt også delta på timen før eller etter eigen-trening. Timen passar for alle!