FitPump 60

Med Ida Kolve Skutle

Under timen tek ein i bruk stang gjennom timen (80%), men også andre øvingar med anna utstyr (basisball, manualar etc), kroppsvektøvingar og uthaldsøvingar. Denne timen kan passe alle då ein kan velje motstand heilt sjølv, og me tek i bruk ikkje alt for avanserte øvingar. Hovedfokuset i timen er fullkroppstrening med motoden hypertrofi (muskelvekst). Gjennom heile timen brukar ein metoden superset. Ein slår saman to øvingar som ein vekslar mellom å gjere. Dette er for å få gjort mest mogleg på kortast mogleg tid.