Tek du utfordringa? Bli med på «Tren20» eller «Tren30» i oktober og november, og vinn fine premiar. Me er glade for å sjå at så mange er i gang med treninga for hausten, og me ynskjer å motivere alle våre medlemmer ytterlegare til å kome inn i gode treningsrutinar og finne treningsgleda. 1.oktober går difor…

Les meir

Hei! Mitt navn er Marin Bang Landmark, jeg er 28 år, fra Trondheim. Jeg har en master i idrettsvitenskap med fokus på fysisk aktivitet og helse ved Universitet i Sørøst Norge i Bø i Telemark. Jeg har senere tatt etterutdanning i pedagogikk, og jobber til daglig som kroppsøvingslærer på en videregående skole. Jeg elsker å…

Les meir