Start  Aktivitetar  Timeplan  Prisar  Om oss 

   
 
 

ONLINE BOOKING AV SALTIMAR

Du kan melde deg på og av saltimar via vår heimeside.

Påmelding

I vekeplanen kan du klikke på den timen du ynskjer og du vil då få opp påmeldingskjema.
NB! hugs å ta vare på koden du får når du melder deg på, denne er det kun du som får og du må bruke den dersom du skal melde deg av ein time. Ver obs, du får ny kode på kvar time! Som medlem kan du registrere kortnummeret i staden for navn. Skriv inn dei 4 siste tala på medlemskortet ditt når du melder deg på saltimer. 

Påmelding sommer (fyrste juni til ca siste august) -

HUGS at frå de veker så krev me minimum 4 påmeldt seinast 1 time innan saltimestart for at saltimen skal gå. Saltimer morgen så er dead-line minimum 4 påmeldt klokka 22:00 dagen før. Følg nøye med på saltimeplan og meld deg på viss du ynskjer at timen skal gå. 

Oppmøte/Drop-In

Møt opp seinast 5 min før timen startar, elles kan andre som ikkje har meldt seg på ha sjansen til å overta plassen din. 

Drop-in plassar blir lagt ut 15 min før timen starta.
 

FORKLARING AV SALTIMAR FINN DU PÅ HEIMESIDA - AKTIVITETAR. 

HUGS å forsikre deg om at det ikkje føregår saltime i den arenaen du sjølv ynskjer å trene privat i. På saltimeplanen kan du sjå kva sal instruktøren held sin saltime i. Fysioterapeutar og naprapatar frå Vossaklinikken kan i perioder leige sal hjå Mosjonsgutane og Mosjonsgutane held og kurs i sal/styrkerom. 

Du kan alltid vere trygg på at våre kompetanserike og energiske instruktørar leverer ein sikker og effektiv trening til deg som medlem. Vi hjå Mosjonsgutane tilbyr eit stort og variert utval av saltimer som passar for alle. 

Som ny medlem kan det vere vanskeleg å orientere seg på treningssenteret og vite kva sal som er kva. Det er berre å spørje resepsjonistane eller ein rettleiingsinstruktør eller PT - så viser vi deg gjerne rundt om på senteret. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VEKE 47 

FAST SALTIMEPLAN HAUST 2019

MANDAG
18/11

TYSDAG
19/11

ONSDAG
20/11

TORSDAG
21/11


FREDAG
22/11

LAURDAG
23/11


SUNDAG
24/11


09:00-09:50
Liv Trude (PT)
Spinningsal


07:00-07:50
Martin (PT)
Slakteriet
NB: Minst 4 påmeldt
innan kl.21.00 mandag
kveld for at denne
timen skal gå.07:30-08:20
SPINNING
Guro
Veke 49
-------
09:00-09:50
Randi
Veke 47/48

09:00-10:00
Spinning/Styrke
Siren
Spinningsal/Sal 2

09:00-09:50
Siren
Spinningsal


09:00 - 10:00
Sal 2

POP UP!NB: Minst 4 stk påmeldt
innan kl.12.00 for at 
timen skal gå.

18:00-18:50
Sveitt og Sterk
Marit B
Sal 2
Rullerende
instr. og time


10:00-10:40
STYRKE
Liv Trude (PT)
Sal 2

09:00-10:00
SIRKELTRENING
Siren
sal 2

10:00-11:00
Martin (PT)
Slakteriet


18:30-19:30
Guro
Spinningsal10:00-10:45
Siren
sal 2
--------------
10:00 - 10:45
POMP STYRKE
Inger Lise
Partall veke

11:00-13:00
Privat arrangement
Siri
Slakteriet


18:00-19:00
VOSS 
KARATE
KLUBB
Rune Joanesarson
Sal 1

10:00-11:00
VOSSAKLINIKKEN
KURS
Ingjerd
Sal 1
----------
15:00 - 16:00
FFO
Sal 1


16:15-17:05
Birthe
Spinningsal


17:30-19:00
VOSS
BOKSEKLUBB
Dag Gunnar
Sal 1

18:30-21:00
VOSS 
KARATE
KLUBB
Rune Joarnesarson
Sal 1

09:00-11.30
VOSS FHS
´´BRATTHENGJET´´
Buldreveggen17:30-18:10
Marit B
Sal 2


17:30-18:15
Marit B.
Sal 1 - oddetal
Sal 2 - partal

18:00-19:00
SVEITT&STERK
Inger Lise
Sal 2

19:00-21:00
SQUASH-Drop-In
Even Børve
Bane 1/2

Passer for alle!


14.00-15.30
FBK VOSS
sal 1

18:00-19:30
BULDRING
DROP-IN
Sigurd
Bratthengjet
Slakteriet
18:00-19:00
Marit N. Olde
Fysioterapaut

Sal 2 - oddetal
Slakteriet - partal


18:15-19:05
SPINNING
INTERVALL`50
Liv Trude
Spinningsal


19:15-20:15
SIRKELTRENING
Martin (PT)
Slakteriet17:00-18:00
SLAKTAREN

Martin (PT)
Slakteriet
18:00-18:50
Martin (PT)
Slakteriet
Nick (PT)
Slakteriet
NB! denne timen
kun i 
oddetalveker19:15-20:00
POMP STYRKE
Inger Lise
Sal 2


19:30-20:30
Kerstin
Sal 217:15-18:00
FREDAGS
X-PRESS
Råsterk Tabata
Marit B.
Sal 2
Rullerende
instr. og time


18:20-19:00
Marit B
Sal 2

18:30-21:00
VOSS 
KARATE
KLUBB
Rune Joanesarson
Sal 1
19:10-20:00
H.I.I.T
High Intensity
Intervall Training

Martin (PT)
Slakteriet
20:25-20:45
FLEKSIBILITET
MOBILITET
Martin (PT)
Slakteriet

18:00-20:00
VOSS
BOKSEKLUBB
Dag Gunnar
Sal 119:00-19:20
FLEKSIBILITET
MOBILITET
Martin (PT)
Sal 1

19:10-20:10
Kjersti
Sal 219:00-20:00
VOSS 
KRAV MAGA
KLUBB
Robert Asphaug
Sal 1


19:30-20:20
SPINNING`50
Randi
Spinningsal


Martin (PT)
Slakteriet

VEKE 48

FAST SALTIMEPLAN HAUST 2019

MANDAG
25/11

TYSDAG
26/11

ONSDAG
27/11

TORSDAG
28/11


FREDAG
29/11

LAURDAG
30/11


SUNDAG
1/12


09:00-09:50
Birthe
Spinningsal


07:00-07:50
Martin (PT)
Slakteriet
NB: Minst 4 påmeldt
innan kl.21.00 
mandag kveld 
for at denne
timen skal gå.

07:30-08:20
SPINNING
Guro
Veke 49
-------
09:00-09:50
Randi
Veke 48/50/51

09:00-10:00
Spinning/Styrke
Siren
Spinningsal/
Sal 2

09:00-09:50
Siren
SpinningsalINGEN SALTIMER
DENNE DAGEN

18:00-19:00
SIRKELTRENING
Martin (PT)
Sal 2
NB: Minst 4 stk 
påmeldt innan 
kl.12.00 for 
at timen skal gå.

10:00-10:40
STYRKE
Birthe
Sal 2

09:00-10:00
SIRKEL
Inger Lise
Sal 2
TILBAKE 4/12
10:00-11:00
SIRKELTRENING
Martin (PT)
SlakterietPOP UP!
17:30-18:20
STYRKE
Marit B
Sal 210:00-10:45
BASIC STYRKE
Siren
oddetall veker
-------
10:00-10:45
Inger Lise
partall veker18:00-19:00
VOSS 
KARATE
KLUBB
Rune Joanesarson
Sal 1

10:00-11:00
VOSSAKLINIKKEN
KURS
Ingjerd
Sal 1
-------------
15:00-16:00
FFO
Sal 1

16:15-17:05
Siri
Spinningsal


17:30-19:00
VOSS
BOKSEKLUBB
Dag Gunnar
Sal 1

18:30-19:30
Guro
Spinningsal09:00-11:30
VOSS FHS
´´BRATTHENGJET´´
Buldreveggen
17:30-18:10
Marit B
Sal 2

17:30-18:15
Marit B.
Sal 1 - oddetall
Sal 2 - partall


LEIK DEG
 TIL OVERSKOT!
18:30-21:00
VOSS 
KARATE
KLUBB
Rune Joarnesarson
Sal 1
14:00-15:30
FBK VOSS
Sal 118:00-19:30
BULDRING
DROP-IN
Sigurd
Bratthengjet
Slakteriet
18:00-19:00
Marit N. Olde
Fysioteraput
Sal 2 - oddetall
Slakteriet - partall


18:00-19:00
SVEITT&STERK
Inger Lise
Sal 2

19:00-21:00
SQUASH-Drop-In
Even Børve
Bane 1/2

Passer for alle!

POP-UP!
18:00-19:30
G.F.Q
Get Fit Quickly
Martin (PT)
Myrna (Løpcoach)
Kardio/Slakteriet
Maks 12 -
venteliste res.18:00-18:50
Martin (PT)
Slakteriet18:00-19:15
SLAKTAREN
VIDAREKOMNE
Nick (PT)
Slakteriet
NB! denne time
oddetalls veker18:15-19:05
SPINNING
INTERVALL`50
Liv Trude (PT)
Spinningsal
19:15-20:15
SIRKELTRENING
Nick (PT)
Slakteriet

17:15-18:00
FREDAGS
X-PRESS
BASISBALL
Inger Lise
Sal 2
Rullerende
instr. og time18:20-19:00
Marit B
Sal 218:30-21:00
VOSS 
KARATE
KLUBB
Rune Joanesarson
Sal 119:15-20:00
POMP STYRKE
Inger Lise
Sal 2
19:30-20:30
Kerstin
Sal 2

Årets siste!

18:00-20:00
VOSS
BOKSEKLUBB
Dag Gunnar
Sal 119:00-19:20
FLEKSIBILITET
MOBILITET

Martin (PT)
Sal 1

19:10-20:10
Ruth Helene
Sal 219:10-20:00
H.I.I.T
High Intensity
Intervall Training

Nick (PT)
Slakteriet
TILBAKE 5/12
20:25-20:45
FLEKSIBILITET
MOBILITET
Martin (PT)
Slakteriet19:30-20:20
SPINNING`50
Randi
Spinningsal


19:00-20:30

VOSS 
KRAV MAGA
KLUBB
Robert Asphaug
Sal 1

Martin (PT)
Slakteriet

        Rediger