Start  Aktivitetar  Timeplan  Prisar  Om oss 

   
 
 

ONLINE BOOKING AV SALTIMAR

Du kan melde deg på og av saltimar via vår heimeside.

Påmelding

I vekeplanen kan du klikke på den timen du ynskjer og du vil då få opp påmeldingskjema.
NB! hugs å ta vare på koden du får når du melder deg på, denne er det kun du som får og du må bruke den dersom du skal melde deg av ein time. Ver obs, du får ny kode på kvar time! Som medlem kan du registrere kortnummeret i staden for navn. Skriv inn dei 4 siste tala på medlemskortet ditt når du melder deg på saltimer. 

Påmelding sommer (fyrste juni til ca siste august) -

HUGS at frå de veker så krev me minimum 4 påmeldt seinast 1 time innan saltimestart for at saltimen skal gå. Saltimer morgen så er dead-line minimum 4 påmeldt klokka 22:00 dagen før. Følg nøye med på saltimeplan og meld deg på viss du ynskjer at timen skal gå. 

Oppmøte/Drop-In

Møt opp seinast 5 min før timen startar, elles kan andre som ikkje har meldt seg på ha sjansen til å overta plassen din. 

Drop-in plassar blir lagt ut 15 min før timen starta.
 

FORKLARING AV SALTIMAR FINN DU PÅ HEIMESIDA - AKTIVITETAR. 

HUGS å forsikre deg om at det ikkje føregår saltime i den arenaen du sjølv ynskjer å trene privat i. På saltimeplanen kan du sjå kva sal instruktøren held sin saltime i. Fysioterapeutar og naprapatar frå Vossaklinikken kan i perioder leige sal hjå Mosjonsgutane og Mosjonsgutane held og kurs i sal/styrkerom. 

Du kan alltid vere trygg på at våre kompetanserike og energiske instruktørar leverer ein sikker og effektiv trening til deg som medlem. Vi hjå Mosjonsgutane tilbyr eit stort og variert utval av saltimer som passar for alle. 

Som ny medlem kan det vere vanskeleg å orientere seg på treningssenteret og vite kva sal som er kva. Det er berre å spørje resepsjonistane eller ein rettleiingsinstruktør eller PT - så viser vi deg gjerne rundt om på senteret. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VEKE 30

Påmelding sommer -HUGS at frå og 01.JUNI må det vare minimum 4 påmeldt seinest 1 time innen saltimestart for at timen skal gå. Morgen saltimer dead-line kl. 22:00 dagen før.
Sikre deg ein plass og meld deg på idag!

MANDAG
22/7

TYSDAG
23/7

ONSDAG
24/7

TORSDAG
25/7

FREDAG
26/7

LAURDAG
27/7


SUNDAG
28/7


09:00-09:50
Siren
Spinningsal

18:30-19:10
Marit B
Sal 2


INGEN SALTIMER
DENNE DAGEN

09:00-09:45
Ingeborg (PT)
Sal 2


INGEN SALTIMER
DENNE DAGEN


INGEN SALTIMER
DENNE DAGEN


INGEN SALTIMER
DENNE DAGEN

10:00-10:30
Siren
Sal 2


19:15-20:30
+Flex./Mob.
Martin (PT)
UTANDØRS
OPPMØTE MG
 


18:30-19:15
Marit B
Sal 2


19:15-20:15
X-FIT
Martin (PT)
Slakteriet


 

 

VEKE 31

Påmelding sommer -HUGS at frå og 01.JUNI må det vare minimum 4 påmeldt seinest 1 time innen saltimestart for at timen skal gå. Morgen saltimer dead-line kl. 22:00 dagen før.
Sikre deg ein plass og meld deg på idag!


MANDAG
29/7

TYSDAG
30/7

ONSDAG
31/7

TORSDAG
1/8

FREDAG
2/8

LAURDAG
3/8


SUNDAG
4/8


09:00-09:50
Siren
Spinningsal


INGEN SALTIMAR
DENNE DAGEN

18:00-19:00
Martin (PT)
Sal 2
19:15-20:30
+Flex./Mob.
Martin (PT)
UTANDØRS
OPPMØTE MGINGEN SALTIMAR
DENNE DAGEN


INGEN SALTIMAR
DENNE DAGEN
INGEN SALTIMAR
DENNE DAGEN 18:30-19:15
Marit B
Sal 219:15-20:15
X-FIT
Martin (PT)
Slakteriet 

        Rediger