Start  Aktivitetar  Timeplan  Prisar  Om oss 

   
 
 

ONLINE BOOKING AV SALTIMAR

Du kan melde deg på og av saltimar via vår heimeside.

Påmelding

I vekeplanen kan du klikke på den timen du ynskjer og du vil då få opp påmeldingskjema.
NB! hugs å ta vare på koden du får når du melder deg på, denne er det kun du som får og du må bruke den dersom du skal melde deg av ein time. Ver obs, du får ny kode på kvar time! Som medlem kan du registrere kortnummeret i staden for navn. Skriv inn dei 4 siste tala på medlemskortet ditt når du melder deg på saltimer. 

Påmelding sommer (fyrste juni til ca siste august) -

HUGS at frå de veker så krev me minimum 4 påmeldt seinast 1 time innan saltimestart for at saltimen skal gå. Saltimer morgen så er dead-line minimum 4 påmeldt klokka 22:00 dagen før. Følg nøye med på saltimeplan og meld deg på viss du ynskjer at timen skal gå. 

Oppmøte/Drop-In

Møt opp seinast 5 min før timen startar, elles kan andre som ikkje har meldt seg på ha sjansen til å overta plassen din. 

Drop-in plassar blir lagt ut 15 min før timen starta.
 

FORKLARING AV SALTIMAR FINN DU PÅ HEIMESIDA - AKTIVITETAR. 

HUGS å forsikre deg om at det ikkje føregår saltime i den arenaen du sjølv ynskjer å trene privat i. På saltimeplanen kan du sjå kva sal instruktøren held sin saltime i. Fysioterapeutar og naprapatar frå Vossaklinikken kan i perioder leige sal hjå Mosjonsgutane og Mosjonsgutane held og kurs i sal/styrkerom. 

Du kan alltid vere trygg på at våre kompetanserike og energiske instruktørar leverer ein sikker og effektiv trening til deg som medlem. Vi hjå Mosjonsgutane tilbyr eit stort og variert utval av saltimer som passar for alle. 

Som ny medlem kan det vere vanskeleg å orientere seg på treningssenteret og vite kva sal som er kva. Det er berre å spørje resepsjonistane eller ein rettleiingsinstruktør eller PT - så viser vi deg gjerne rundt om på senteret. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 


VEKE 50

FAST SALTIMEPLAN HAUST 2019

MANDAG
9/12

TYSDAG
10/12

ONSDAG
11/12

TORSDAG
12/12


FREDAG
13/12

LAURDAG
14/12


SUNDAG
15/12


09:00-11:00
Liv Trude (PT)
09:00-09:40
Spinning
09:50-10:20
Styrke/sal 2
10:30-11:00
Sirkel/Slakteriet
Pauser m. snacks

07:00-07:50
Jenny (PT)
Slakteriet
NB: Minst 4 påmeldt
innan kl.21.00
mandag kveld
for at denne
timen skal gå.

07:30-08:20
SPINNING
Guro
Veke 49
-------
09:00-09:50
Randi
Veke 48/50/51

09:00-10:00
Spinning/Styrke
Siren
Spinningsal/
Sal 2

09:00-09:50
Siren
SpinningsalINGEN SALTIMER
DENNE DAGEN
POP-UP
10:00-10:45
SUNDAGS IMPULZ
SIRKELTRENING
Martin (PT)
Slakteriet
NB: Minst 4 stk
påmeldt innan
kl.21 lør. for
at timen skal gå.

10:00-11:00
VOSSAKLINIKKEN
KURS
Ingjerd
Sal 1
-------------
15:00-16:00
FFO
Sal 1

09:00-10:00
Sirkeltrening
Terese
Sal 2

10:00-11:00
Martin (PT)
Slakteriet
NB: Minst 4 påmeldt
innan kl.21.00
tysdag kveld
for at denne
timen skal gå.

Hugs Juleverkstad
barn 1720-2030
17:30-20:30
Ingeborg - oppv.+
kortstokkleiken
Instr. - Sirkel
Marit B - Buttlift/core
+overkropp
Marit O - Mobilitet+
Fleksibilitet

10:00-10:45
Siren
oddetall veker+50
-------
10:00-10:45
POMP STYRKE
Inger Lise
partall vekerPOP-UP
11:00-12:00
SUNDAGS IMPULZ
Gjesteinstruktør
Lisa Wortman
Sal 2
NB: Minst 4 stk
påmeldt innan
kl.21 lør. for
at timen skal gå.

17:30-18:10
Marit B
Sal 2

18:00-18:45
Marit B
Sal 1 - oddetall
Sal 2 - partall

17:30-19:00
VOSS
BOKSEKLUBB
Dag Gunnar
Sal 1

18:30-19:30
Guro
Spinningsal09:00-11:30
VOSS FHS
´´BRATTHENGJET´´
Buldreveggen18:00-19:00

VOSS
KARATE
KLUBB
Rune Joanesarson
Sal 1

18:00-19:30
BULDRING
DROP-IN
Sigurd
Bratthengjet
Slakteriet

18:00-21:00
Siren 18:00-18:50
Liv T 19:00-19:50
Randi 20:00-21:00
Pauser med
energipåfyll
LEIK DEG
TIL OVERSKOT!
18:30-21:00
VOSS
KARATE
KLUBB
Rune Joarnesarson
Sal 1
14:00-15:30
FBK VOSS
Sal 118:00-18:50
Martin (PT)
Slakteriet


18:00-19:00
Marit N. Olde
Fysioteraput
Sal 2 - oddetall
Slakteriet - partall


18:00-19:00
STYRKE
Marit B
Sal 2

19:00-21:00
SQUASH-Drop-In
Even Børve
Bane 1/2

Passer for alle!


17:00-18:00
PRIVAT
ARRANGEMENT
Mosjonsgutane
Slakteriet18:20-19:00
Marit B
Sal 2


18:00-19:15
SLAKTAREN
VIDAREKOMNE
Nick (PT)
Slakteriet
NB! denne time
oddetalls veker


Tilbake 18/12
18:15-19:05
SPINNING
INTERVALL`50
Liv Trude (PT)
Spinningsal
17:20-20:30
JULEVERKSTAD
FOR BARN
Johanna &
Maria

Oppmøte stova
Snacks til barna


17:15-17:55
FREDAGS
X-PRESS
Råsterk
Marit B
Sal 2
Rullerende
instr. og time19:00-19:20
FLEKSIBILITET
MOBILITET

Martin (PT)
Sal 118:30-21:00
VOSS
KARATE
KLUBB
Rune Joanesarson
Sal 1Tilbake 18/12
19:15-20:00
POMP STYRKE
Inger Lise
Sal 2
18:00-20:00
Martin & Nick
Slakteriet

Pauser med
energipåfyll

18:00-20:00
VOSS
BOKSEKLUBB
Dag Gunnar
Sal 1


Martin (PT)
Slakteriet
19:10-20:10
Kundalini
Kjersti
Sal 219:10-20:00
H.I.I.T
High Intensity
Intervall Training
"Pre-Skiing"
Martin (PT)
Slakteriet
(des-feb)


Tilbake 19/12
19:15-20:15
SIRKELTRENING
"Pre-Skiing"
Martin (PT)


19:30-20:20
SPINNING`50
Randi
Spinningsal

VEKE 51
GOD JUL
FAST SALTIMEPLAN HAUST 2019

MANDAG
16/12

TYSDAG
17/12

ONSDAG
18/12 

TORSDAG
19/12


FREDAG
20/12

LAURDAG
21/12


SUNDAG
22/12


09:00-09:50
Liv Trude (PT)
Spinningsal


07:00-07:50
Martin (PT)
Slakteriet
NB: Minst 4 påmeldt
innan kl.21.00
mandag kveld
for at denne
timen skal gå.

07:30-08:20
SPINNING
Guro
Veke 49
-------
09:00-09:50
Randi
Veke 51

LEIK DEG
TIL
OVERSKOTT
HJÅ
MOSJONSGUTANE

GOD JUL!

09:00-09:50
Siren
SpinningsalINGEN SALTIMER
DENNE DAGEN

18:00-18:40
Råsterk
Marit B
Sal 2
NB: Minst 4 stk
påmeldt innan
kl.12:00 for at
timen skal gå.


10:00-10:40
STYRKE
Liv Trude (PT)
Sal 2

09:00-10:00
Sirkeltrening
Terese Kvamme
Sal 2

Klokka 10:00 
Kaffe og julegotteri
i stova


10:00-10:45
Martin (PT)
Slakteriet
NB: Minst 4 påmeldt
innan kl.21.00
tysdag kveld
for at denne
timen skal gå.

17:30-18:30
Ruth Helene
Sal 2

POP-UP!

10:00-10:45
Siren
Oddetal
--------------
10:00 - 10:45
POMP STYRKE
Inger Lise
Partall veke
18:00-19:00
VOSS
KARATE
KLUBB

Rune Joanesarson
Sal 1

17:30-18:10
Marit B
Sal 2

16:15-17:05
Siri
Spinningsal


17:30-19:00
VOSS
BOKSEKLUBB
Dag Gunnar
Sal 1
18:30-21:00
VOSS
KARATE
KLUBB

Rune Joarnesarson
Sal 1

09:00-11.30
VOSS FHS
´´BRATTHENGJET´´
Buldreveggen

18:00-19:30
BULDRING
DROP-IN
Sigurd
Bratthengjet
Slakteriet17:30-18:15
Liv Trude (PT)

Sal 1 - oddetal
Sal 2 - partal

18:00-19:00
SVEITT&STERK
Marit B
Sal 2


18:30-19:30
Guro
Spinningsal14.00-15.30
FBK VOSS
Sal 1

18:00-18:50
Martin (PT)
Slakteriet

18:00-19:00
Marit N. Olde
Fysioterapaut

Sal 2 - oddetal
Slakteriet - partal


18:15-19:05
SPINNING
INTERVALL`50
Liv Trude
Spinningsal


19:00-21:00
SQUASH-Drop-In
Even Børve
Bane 1/2

Passer for alle!


17:00-18:00
SLAKTAREN

Martin (PT)
Slakteriet
18:20-19:00
Marit B
Sal 218:30-21:00
VOSS 
KARATE
KLUBB

Rune Joanesarson
Sal 119:10-20:00
H.I.I.T
High Intensity
Intervall Training

Martin (PT)
Slakteriet

"PRE-SKIING"
des-feb

19:15-20:15
SIRKELTRENING
Martin (PT)
Slakteriet

"PRE-SKIING"
des-feb
17:15-18:05
FREDAGS
X-PRESS
Spinn/Styrke
Birthe
Rullerende
instr. og time


19:00-19:20
FLEKSIBILITET
MOBILITET
Martin (PT)
Sal 1

19:10-20:10
Kundalini
Kjersti
Sal 219:00-20:00
VOSS 
KRAV MAGA
KLUBB
Robert Asphaug
Sal 1


20:25-20:45
FLEKSIBILITET
MOBILITET
Martin (PT)
Slakteriet

18:00-20:00
VOSS
BOKSEKLUBB
Dag Gunnar
Sal 119:30-20:20
SPINNING`50
Randi
Spinningsal


Martin (PT)
Slakteriet


        Rediger