Start  Aktivitetar  Timeplan  Prisar  Om oss 

   
 
Opningstider
Prisar

facebook Instagram
 

BEMANNA OPNINGSTIDER
BEMANNA OPNINGSTIDER


MÅNDAG
09:00-12:00/14:30-21:00
TYSDAG
09:00-12:00/14:30-21:00
ONSDAG
09:00-12:00/14:30-21:00
TORSDAG
09:00-12:00/14:30-21:00
FREDAG
09:00-12:00/14:30-20:00
LAURDAG
11:00-15:00
SUNDAG
15:00-20:00

MÅNDAG - SUNDAG  24 TIMAR I DØGERET*
*Ved bruk av elektronisk tilgangskortUBEMANNA DAGAR MAI/JUNI
ONSDAG 1. MAI
FREDAG 17.MAI
TORSDAG 30. MAI
SUNDAG 9. JUNI
MÅNDAG 10.JUNI
REGLAR I UBEMANNA OPNINGSTIDER

Me veit at dei fleste trenar om morgonen eller ettermiddag, likevel passar ikkje dette for alle. Difor gjer me våre medlemmar ope heile døgnet gjennom heile året. Me håpar våre medlemmar har glede av dette tilbodet. For at me skal få dette til, må medlemmane våre respektere og halde seg til reglar i ubemanna opningstider. Området vårt er overvaka og Voss Vaktservice har jamlege kontrollrundar. Dersom ein ikkje tar omsyn til reglane, kan kortet bli inndratt. Ver vennleg å følg desse retningslinjene:

1. Medlemskortet er personleg og kan difor ikkje lånast vekk til andre. 

2. Ein kan heller ikkje låse andre inn på sitt kort.

3. Medlemskortet må registrerast i boksen utanfor døra i 3.etasje. Det er viktig at alle som skal trene registrerer kortet sitt, på grunn av sikkerheitsmessige årsaker. Då har me kontroll på kven som er i lokala.

4. Under resepsjonens opningstider - Medlemskortet må registrerast i resepsjonen.  

5. Det er ikkje tillatt å nytte nokon form for rusmiddel på treningssenteret.


        Rediger