Start  Aktivitetar  Timeplan  Prisar  Om oss 

   
 
Siste nytt
Instruktørar
Personleg Trenar
Veiledningstime
Styrkerom
Slakteriet
Squash
Buldrevegg
Solarium
Vossaklinikken
Kurs
Antidoping Norge
Samarbeidspartnere

facebook Instagram
 

BULDREVEGG
Mosjonsgutane sin buldrevegg "Bratthengjet" er 5 meter høg. Klatring er leik og avstressande, utfordrande, utviklande og ikkje minst, veldig kjekt. Aktiviteten klatring/buldring kan gjerast åleine, saman med vener eller borna og gjev god trening i koordinasjon, balanse, smidigheit, styrke, strategi og konsentrasjon. 

NB! Når det pågår saltimar i slakteriet, er det diverre inga moglegheit for buldring. Dersom du ynskjer å klatre, ver vennleg og sjekk ut saltimeplanen på vår heimeside www.mosjonsgutane.no før du kjem. Timar som føregår i slakteriet er "Junior-Time", "Slaktaren", "Bootcamp", "KB/Turnring og "Sirkeltrening". Takk for forståinga!


Husk at medlemmar med elektronisk kort nå kan bruke buldrevegg 24/7. Vel møtt i Bratthengjet! 


WHAT IS BOULDRING?
Bouldering is for everyone! It’s simple, fun, social and a great way to train. Bouldering routes are normally short and of low-height. Ropes and harnesses are not necessary to boulder. The challenge of indoor bouldering is to complete a tricky route, which is called a “problem” using only the climbing holds of the same color of tape. Different colors of tape indicate different levels of routes. There are climbing routes for all levels and all ages. Only a pair of climbing shoes and a little bit of chalk is needed climb. 


BOULDRING TIPS

Keep your body close to the wall. 

 • Hold your body weight by using straight articulations as much as possible. (ex. Do not hold your whole weight with bent arms) 
 • Concentrate on putting most of your weight on your feet. 
 • Keep your core tight. 
 • Use fluid movement and practice your balance.
 • Falling

 • Absorb as much of the fall with your whole body. 
 • Use your feet, knees, hips and upper body to compress when you land. 
 • Land using as much of your body as possible. (ex. Roll onto your back and shoulders)
 • Always try to fall rolling backwards
 • Spotting

 • Spotting is the task of slowing down the fall of another climber. Spotting is not mandatory in indoor climbing and is less commonly used in gyms. Never spot another climber if you are not comfortable with the task.
 • Never try to catch and hold a falling climber. 
 • Try to slow down and direct the fall. 
 • Always ensure your own safety when you are spotting another climber. 
 • Watch your thumbs and make sure to have a stable position while spotting.

 • SAFETY BOULDRING ROULES
 • Always check your buddies. 
 • Communicate and be aware of other climbers on the wall. 
 • Do not walk or climb underneath another climber.
 • No equipment on the landing mattress of all equipment (ex. water bottles, chalk bags or shoes).
 • Climb in your comfort zone. 
 • Practice falling in a controlled way before climbing too high.
 • Only practice spotting other climbers if you know how to do it and if other climbers agree with it.
 • Always warm up before climbing. 

 • Have fun!


  ANSVAR
 • Klatring er ein risikoaktivitet som du utøver på eige ansvar.
 • Du påtar deg det fulle ansvaret for eigen aktivitet og opphold i klatreanlegget.
 • Verken veggeier eller personale kan holdes ansvarlige for tap eller skade som inntreffer i forbindelse med klatring/buldring.
 • Du vil følge reglene for sikker klatring (klatrevettplakaten) under opphald i anlegget. 
 • Du vil gjere ditt beste for å ivareta andres sikkerheit i klatreanlegget.
 • Du vil innrette deg etter instrukser frå personalet.
 • Du vil be om veiledning ved ein kvar tvil om bruk av anlegg eller utstyr.
 • Uaktsomheit eller brudd på reglane kan medføre bortvising. 
 • Ulykkesforsikring som inkluderer klatring må besørges av deg sjølv.
 • Sikkerheitsmessige feil ved anlegget skal straks meldes til personalet.

 • REGLER OG VIKTIG INFORMASJON
 • Husk å ta med eige klatreutstyr. 
 • Mosjonsgutane samarbeider med Skandinavisk Høyfjellsutstyr. Du kan leige klatresko i resepsjonen.
 • Klatrarar skal kun benytte klatreutstyr.
 • Innesko eller klatresko er påbudt, barfot er ikkje tillatt. Klatresko skal kun benyttes i klatrerommet.
 • Inneklatring kan også være farlig - sjå til at den blå matta er fri frå materiale vid ev fall. 
 • All klatring skjer på eige ansvar. 
 • Å klatre i buldrevegg krev ikkje att du må ha ”Bratt kort”
 • Barn under 13 år som oppheld seg i klatrerommet skal være under tilsyn av vaksen person heile tida, også dersom kun buldrevegg benyttes.
 • Alle som klatrar i anlegget skal ha lest klatrevettplakaten og innrette seg etter denne. PLAKAT KJEM INNOM KORT
 • Det er plass til maks 10 stk i klatrerommet på ein gong.
 • Løskalk er tillatt per i dag men kan komma å tas vekk beroende på volum (kalkball blir då tillatt). 
 • Kvilande buldrarar skal vike for aktive buldrarar. Tenk over kor du står og kor du oppheld deg når du ikkje klatrar - ting kan falle ned - ha fokus oppover.
 • Alle personskader skal rapporteres til resepsjonen.
 • Du påtar deg det fulle ansvaret for eigen aktivitet og opphald i klatreanlegget.
 • Oppdages feil eller mangler, som kan være av betydning for sikkerheten i anlegget, gje umiddelbart beskjed til betjeningen (også dersom du oppdagar lause grep)
 • Alle klatrarar og andre besøkande må rette seg etter betjeningens veiledning og pålegg. Betjeningen kan bortvise eller nekte personar. 
 • Det er ikkje mogleg å reservere plass i Bratthengjet for enkelte personar. For gruppebooking og buldring dagtid kontakt oss. 
 • Under faste treningstider i Slakteriet (CrossFit) er buldrevegg stengt for publikum.

 • PRISAR
  No kan du kjøpe klippekort til vår nye buldrevegg om du ikkje er medlem hjå Mosjonsgutane. 
  Pris: 800,- for 10 klippegonger (ord. pris 1000,-). 

  Drop-In 100,- per person (hvis du har med born under 12 som vill klatre gratis må foreldre ha medlemskort eller kjøpe drop-in billett). 

  Som medlem av Voss Klatreklubb har du bedriftsavtale hjå Mosjonsgutane. Vennligst kontakt Voss Klatreklubb for innmelding og avgift i klubben. Deretter kontakta Mosjonsgutane resepsjon for treningskort og rabattert pris på medlemskort.

  Leige av klatresko 40kr per person/1time. 

  For gruppebooking av buldrevegg kontakt resepsjonen eller jennylindell1@gmail.com. Det går fint å booka buldreveggen måndag til fredag dagtid fra 9-12/14:30-16:00 (tirsdagar kun til 15:00). Øvrige dagar og tider kontakt oss. Me tilbyr gruppepris. La barna/ungdommane eller voksne komma på besøk hjå oss og leike seg til overskot med fysisk aktivitet.


  Medlemmar med elektronisk kort kan bruke buldrevegg 24/7.
          Rediger